HIPOTERAPIE

Hipoterapie je neurofacilitační rehabilitační metoda (na podobném základě funguje Vojtova metoda, Bobath koncept apod.) kdy správnou prací s koněm a klientem dochází ze hřbetu koně k vysílání pohybových impulsů. Ty při správném nastavení pánve a posturálního systému klienta vyvolávají vznik správné svalové souhry, která je běžná pro chůzi. Tento ideální vzor je pak vysílán do centrální nervové soustavy a zde fixován.

Mgr. Lucie Klánová DiS
+ 420 605 731 978
www.jsradcice.cz