CANISTERAPIE

Canisterapie je název pro metodu pozitivního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící různými chorobami, v odvětví fyzioterapie pro osoby (děti i dospělé), kteří mají zejména neurologickou chorobu. Dotyk působí na neuroreceptory a může zlepšovat taktilní vjemy, zmírňovat spasticitu nebo naopak hypotonii apod.

Pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je i polohování pacienta u psa.

Terapie se psem probíhá buď v některé z ordinací Centra Na Dvorku a nebo přímo v domácnostech klienta, vše je na domluvě.

Ing. Martina Brabcová s námi dlouhodobě spolupracuje při hipoterapii a pobytových táborech.

Ing. Martina Brabcová
+ 420 725 522 929