ERGOTERAPIE

Ergoterapie je cílená terapie zaměřující se na nácvik hrubé a jemné motoriky, podporu soběstačnosti a sebeobsluhy, grafomotorická cvičení a nácvik úchopů ruky. Je to rehabilitační obor, který pomáhá lidem s vrozeným či získaným postižením k plnohodnotnému návratu do života. Součástí terapie je nácvik běžných denních činností i speciálních úkonů sestavených na míru pacientovi s ohledem na jeho zájmy, koníčky a zaměstnání. Cílem ergoterapie je pomoci klientovi k plné soběstačnosti, koordinaci a zvládnutí pohybů bez asistence dalších osob. Primárně se terapie zaměřuje na horní polovinu těla a horní končetiny, často s využitím kompenzačních pomůcek. Díky svému komplexnímu přístupu ovšem neopomíjí ani stabilitu trupu, balanci, rovnováhu a též dolní část těla.

Díky konceptu senzorické integrace pracujeme také s lidskými smysly a jejich začleňováním do pohybového systému, postury a držení těla, do procesu učení, vnímání a tvoření.

Ergoterapeutka Štěpánka je absolventkou HANDLE (kurz I a II) a též kurzu a workshopu poruch příjmu potravy u dětí (od Školy papání).

Pracujeme i se systémem neuro-vývojové stimulace, jsme absolventky 1. i 2. nadstavbového kurzu u PhDr. Volemanové (cortexacademy.cz), díky kterému umíme diagnostikovat a vhodným cvičením potlačit přetrvávající primární reflexy. Ty mohou mít na svědomí poruchy učení, nerovnoměrný psychomotorický vývoj dětí, hyperaktivitu a mnoho dalších potíží.

V našem centru propojujeme ergoterapii s fyzioterapií, kolegové na terapeutických přístupech spolupracují a dosahujeme tak komplexního přístupu v léčbě dětí i dospělých.

Tým ergoterapeutů Centra Na dvorku

  • Bc. Štěpánka Pikáliová - tel. + 420 732 408 394

Štěpánka je absolventka FZS ZČU v Plzni (obor ergoterapie) a k nám nastoupila v květnu 2023. Její praxe v dětské ergoterapii (Rehabilitace Šos Horšovský Týn), spolu s jejím kreativním a všestranným přístupem, z ní dělá velmi cennou terapeutku a posilu našeho týmu. Zkušenosti se senzorickou integrací jsou cenné zejména pro děti s PAS, vývojovou dysfázií apod. Je též absolventkou HANDLE přístupu (kurz I a II) a kurzu a workshopu poruch příjmu potravy u dětí (od Školy papání).