ERGOTERAPIE

Ergoterapie je cílená terapie zaměřující se na nácvik hrubé a jemné motoriky, podporu soběstačnosti a sebeobsluhy, grafomotorická cvičení a nácvik úchopů. ruky

Ergoterapie je rehabilitační obor, který pomáhá lidem s vrozeným či získaným postižením k plnohodnotnému návratu do života. Součástí terapie je nácvik běžných denních činností i speciálních úkonů sestavených na míru pacientovi s ohledem na jeho zájmy, koníčky a zaměstnání. Cílem ergoterapie je pomoci klientovi k plné soběstačnosti, koordinaci a zvládnutí pohybů bez asistence dalších osob. Primárně se terapie zaměřuje na horní polovinu těla a horní končetiny, často s využitím kompenzačních pomůcek. Díky svému komplexnímu přístupu ovšem neopomíjí ani dolní část těla.

Na rozdíl od fyzioterapie, která řeší především pohybový aparát, se ergoterapie zaměřuje na komplexnější propojení pohybu, funkce a smyslů při nácviku rozmanité škály činností. Fyzioterapie pomáhá ke správnému pohybu, ergoterapie navozuje nebo zlepšuje funkce, které potřebujeme k soběstačnosti při denní aktivitě, hře nebo v zaměstnání. Obě disciplíny, fyzioterapie i ergoterapie, však spolu souvisí, vzájemně se doplňují a měly by jít ruku v ruce, i proto naše centrum sdílí společné prostory s kolegy fyzioterapeuty.

Ergoterapie je vhodná pro děti, dospělé i seniory, kteří mají problémy se soběstačností či zvládáním běžných úkonů. Na vině mohou být buď vrozené vývojové vady (Downův syndrom, dětská mozková obrna, vývojové vady horní končetiny, dyspraxie, mentální retardace ad.) získaná onemocnění (cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, onkologické onemocnění ad.), závažné úrazy (automobilové a další nehody, pády a zranění včetně poškození mozku), ale také proces stárnutí (demence, zhoršený zrak, problémy s rovnováhou a sebeobsluhou).

Bc. Lucie Královenská
+ 420 775 520 340
www.ergoterapie-plzen.cz